3. týždeň


5. týždeň

Slnečný kúpeľ


Malí veľkí spáči


Slnečná nedeľa


Šantenie na snehu